Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven

Het veiligstellen van het historische deel van Delfshaven staat centraal, opdat de generaties die na ons komen er ook van kunnen genieten.

Doelstelling

Het Genootschap stelt zich ten doel om het erfgoed van historisch Delfshaven en haar historisch uitstraling als zodanig te behouden en de geschiedenis door te geven aan volgende generaties. 

Het Genootschap benadrukt het belang hiervan voor de Rotterdamse samenleving.

Activiteiten

Historisch Delfts Haven organiseert evenementen, bijeenkomsten en lezingen en adviseert gevraagd en ongevraagd bij het beschermen en bewaren van monumenten, gebouwen, bouwwerken, voorwerpen en onderdelen welke zich daarvan in de bodem bevinden. 

Daarnaast bundelt Historisch Delfs Haven kennis en stimuleren het verdere studie over de historie van historisch Delfshaven. Er worden verhalen en beeldmateriaal van bewoners en ondernemers verzameld en er worden ook actuele gebeurtenissen vastgelegd en gearchiveerd.

Meer informatie of contact:

Stichting Genootschap Historisch Delfs Haven
Postadres: Voorhaven 89, 3025 HE Rotterdam

http://www.historisch-delfs-haven.nl