Archeologie Rotterdam - v/h Boor

Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam heet nu Archeologie Rotterdam.

Doelstelling

De archeologen van gemeente Rotterdam beheren en onderzoeken de resten van het verleden: het bodemarchief. De resultaten van het archeologische onderzoek worden gepresenteerd aan de inwoners van Rotterdam en andere belangstellenden.

Activiteiten, kennis

Het archeologiebeleid van de gemeente Rotterdam is vastgelegd door middel van dubbelbestemmingen in de bestemmingplannen. Voor gebieden waar er nu geen vastgesteld bestemmingsplan is, geldt het archeologiebeleid zoals opgesteld in de Archeologische Waarden- en Beleidskaart.

De archeologen van de gemeente Rotterdam dragen zorg voor het bodemarchief van de stad. Zij doen opgravingen en daaran voorafgaand vooronderzoek in de vorm van bureaustudies, grondboringen en proefsleuven. Ook vertellen ze het archeologisch verhaal van de stad aan bewoners, scholieren en bezoekers van Rotterdam. Daarnaast treedt Archeologie Rotterdam op als adviseur voor een aantal gemeenten in de regio rondom Rotterdam.

Archeologie Rotterdam heeft diverse publicaties als de BOOR-rapporten, de BOORbalans, het BOORnieuws en de serie boekjes 'Ontdek! Archeologie in Rotterdam'.

Meer informatie of contact: