Wat u moet weten over de SRivD

SRivD: de Stichting Rotterdam is vele Dorpen

Wie zijn wij?

De SRivD is opgericht op 2 december 2002 en vormt een samenwerkingsverband tussen verenigingen, stichtingen, genootschappen, oudheidkamers en individuen die zich in allerlei delen van de stad Rotterdam bezig houden met het bewaken en beschrijven van al het moois dat in de loop der eeuwen is gebouwd en gebeurd.

Bestuur

ir. L de Boer - voorzitter/penningmeester
drs. J.C. van Duin - secretaris
Contactadres:
Berglustlaan 84, 3054 BK Rotterdam
E-mail: info@srivd.nl

Bekijk de korte documentaire van OPEN ROTTERDAM

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verrichten of laten verrichten van studies en wetenschappelijke onderzoeken naar de geschiedenis en cultuur van de dorpen die bij de totstandkoming van de Gemeente Rotterdam zelfstandige gemeenten waren en later door de Gemeente Rotterdam geheel of gedeeltelijk werden geannexeerd dan wel in de loop der jaren onderdeel zijn geworden van de Gemeente Rotterdam. De stichting heeft voorts ten doel te fungeren als platform van de aangesloten instellingen teneinde kennis en ervaring met betrekking tot de geschiedenis en cultuur van de Rotterdamse dorpen uit te wisselen.
(e.e.a. zoals vermeld in de statuten art. 3, lid 1.)

Zelf ook hart voor de stad?

SRivD en alle gelieerde organisaties zijn vrijwilligers-organisaties. Er wordt met veel liefde, deskundigheid en enthousiasme gewerkt aan het bewaken en beschrijven van Rotterdams cultureel erfgoed.
Wie ook iets wil doen of een initiatief wil ondersteunen, kan het best contact opnemen met een van de aangesloten organisaties. 

Privacyverklaring

Door het bestuur van de Stichting Rotterdam is vele Dorpen zijn de volgende regels vastgelegd ten aanzien van de privacy:
Op de website en in publicaties van de Stichting Rotterdam is vele Dorpen worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegeven. De donateur- en ledenadministratie, alsmede informatie betreffende alle betrokkenen en het archief zijn alleen toegankelijk voor het bestuur.