Activiteiten SRivD

Wat we gezamenlijk doen als leden en belangstellenden van de SRivD

Excursie Buitenplaats De Tempel

Tevens bezoek expositie van tuinbeelden

Op 15 oktober 2021 kwam de SRivD weer bijeen. Vervolgens was er op uitnodiging van Museum Overschie een excursie naar de Buitenplaats De Tempel en de expositie van tuinbeelden. .

1. Zicht op Buitenplaats De Tempel
2. Bezoek aan beeldenexpositie Museum Rotterdam
3. Beeld op Buitenplaats De Tempel
4. Landgoed achter Buitenplaats De Tempel
5. Theekoepel achter Buitenplaats De tempel