BOEi – Erfgoed in Ontwikkeling

BOEi vult het leegkomende erfgoed op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Doelstelling

BOEi heeft als doelstelling het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en alsmede het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland door middel van restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, dit met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.

Activiteiten, kennis

BOEi werkt aan mogelijke herbestemmingen van leegkomend industrieel erfgoed, dit met een waardevolle plaats in de samenleving. Voor BOEi speelt exploitatie van deze monumenten op basis van zelfredzaamheid een sleutelrol. Een blik naar de toekomst, maar met respect voor het verleden.

BOEi komt graag bij de mensen thuis voor het project Mensen vertellen over Monumenten. Ook zoekt BOEi in de gebouwen naar sporen van verhalen. Zo zit de kelder van de Bankastudios vol met graffiti en muurkunst.

Meer informatie of contact:

BOEi – Erfgoed in Ontwikkeling
E-mail: info@BOEi.nl

http://www.boei.nl