Erfgoedvereniging Heemschut

De Bond Heemschut bestaat zet zich al meer dan een eeuw onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. 

Doelstelling

Erfgoedvereniging Heemschut zet zich in voor het cultureel erfgoed:  bescherming van waardevolle objecten en gebieden.

Activiteiten, kennis

Heemschut wijst gemeenten en provincies, het liefst al vooraf, op de cultuurhistorische waarden van het gebouwde en aangelegde erfgoed. Dit van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.

Op basis van meldingen onderneemt Heemschut actie om gebouwen en gebieden te 'redden'.Heemschut organiseert erfgoedexcursies naar bijzondere steden en gebieden. Daarbij worden monumenten bezocht die vaak niet of nauwelijks zijn opengesteld. De vereniging wil hiermee de grote rijkdom aan ons nationaal cultureel erfgoed tonen en aandacht vragen voor het in stand houden ervan. In samenwerking met andere organisaties organiseert of werkt Heemschut mee aan andere bijeenkomsten, zoals debatten.
De vereniging geeft sinds 1924 het tijdschrift "Heeemschut" uit. Het tijdschrift en de boekjes uit de Heemschutserie zijn digitaal raadpleegbaar.

Heemschut heeft een steunstichting voor het realiseren van projecten: www.heemschuthulpfonds.nl

Meer informatie of contact:

Erfgoedvereniging Heemschut

E-mail: info@heemschut.nl

http://www.heemschut.nl/nl.html