Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE geeft de toekomst een verleden en het verleden een toekomst.

Doelstelling

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

De RCE voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de dienst samen maken. Ook ontwikkelt de RCE praktisch toepasbare kennis en geeft de RCE advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Activiteiten, kennis

De RCE voert rijkstaken uit die gericht zijn op behoud van erfgoed, in nauwe samenwerking en afstemming met de sector. De RCE zet de kracht van erfgoed in bij grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving en bepaalt samen wat tot het erfgoed behoort, welke waarde eraan wordt toegekennend en hoe ermee wordt omgegaan.

RCE Tijdschrift
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelt zijn kennis, actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen onder andere via het Tijdschrift. Dit tijdschrift verschijnt 4x per jaar. Het tijdschrift is ook online te lezen. 

Bijeenkomsten
Om kennis, ervaring en inzichten uit te wisselen en discussie met het erfgoedveld te stimuleren, organiseert de RCE diverse bijeenkomsten: kennisplatforms, symposia, congressen, lezingen en netwerkdagen. 

Nieuwsbrieven
De RCE verstuurt periodiek digitale nieuwsbrieven over Archeologie, over Shared Cultural Heritage (Gedeeld Cultureel Erfgoed) en over Erfgoed en Leefomgeving. 

Meer informatie of contact:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

http://cultureelerfgoed.nl