De korte geschiedenis van Delfshaven

Delfshaven heeft zo veel cultureel erfgoed dat je er zo dag te blijft.

Het ontstaan...

Het oorspronkelijke Delfshaven ontstond rond 1389, als voorstadje en haven van Delft en heeft tijden gekend van zeer grote welvaart.

Nadat in 1389 toestemming aan Delft was verleend om een doorsteek naar de Maas te maken, onstond grote bedrijvigheid in het gebied. Er was een rijke industrie van o.a. walvisvaart, haringvisserij, scheepsbouw, met in haar kielzog leerlooijerijen, touwslagers, smederijen en timmerlieden. Verder waren er talrijke jeneverstokerijen en bierbrouwerijen gevestigd. De VOC had aan de Buizenwaal een scheepswerf.

Niet alleen is de historie rijk, ze is ook woelig. Het gebied is bevochten door de Spanjaarden en de Fransen. In 1795 werd Delfshaven onafhankelijk van Delft. In 1886 werd het geannexeerd door Rotterdam.

Nieuwbouw
Niet overal doet de huidige aanblik van het gebied de rijke historie vermoeden. In naoorlogse jaren is veel van het Oude Delfshaven gesloopt, vanuit de toen heersende gedachte dat de stad Rotterdam radicaal vernieuwd moest worden. Helaas zijn toen veel panden uit de 17e-19e eeuw verloren gegaan en is wat er voor in de plaats is gekomen niet in alle gevallen de verbetering gebleken die destijds werd beoogd. Met name de grootschalige ontwikkeling van corporatiewoningen in de jaren '80 heeft een flinke bres geslagen in het aanzien van de wijk.

Erfgoed
Gelukkig is er nog veel fraais te bewonderen in de wijk. Wie er doorheen wandelt zal regelmatig aangenaam verrast zijn door de markante gebouwen en interessante culturele activiteiten. Ook zijn er positieve ontwikkelingen gaande op het gebied van vergroening en verbetering van de buitenruimte en woningvoorraad.