Een korte geschiedenis van Delfshaven

Delfshaven heeft zo veel cultureel erfgoed dat je er zo dag te blijft.

Het ontstaan...

Het oorspronkelijke Delfshaven ontstond rond 1389, als voorstadje en haven van Delft. Het heeft tijden gekend van zeer grote welvaart.

Nadat in 1389 toestemming aan Delft was verleend om een doorsteek naar de Maas te maken, ontstond grote bedrijvigheid in het gebied. Er was een rijke industrie van o.a. walvisvaart, haringvisserij, scheepsbouw, met in haar kielzog leerlooierijen, touwslagers, smederijen en timmerlieden. Verder waren er talrijke jeneverstokerijen en bierbrouwerijen gevestigd. De VOC had aan de Buizenwaal een scheepswerf.

Niet alleen is de historie van Delfshaven rijk, ze is ook woelig. Het gebied is bevochten door de Spanjaarden en de Fransen. In 1795 werd Delfshaven onafhankelijk van Delft. In 1886 werd het geannexeerd door Rotterdam.

Niet overal doet de huidige aanblik van het gebied de rijke historie vermoeden. In naoorlogse jaren is veel van het oude Delfshaven gesloopt. Helaas zijn toen veel panden uit de 17e-19e eeuw verloren gegaan. Met name de grootschalige ontwikkeling van corporatiewoningen in de jaren '80 heeft een flinke bres geslagen in het aanzien van de wijk.

Gelukkig zijn er ondanks de sloop en nieuwbouw nog veel oude gebouwen te bewonderen in de wijk. De haven en de ligging van Delfshaven zijn beeldbepalend, en vormen een prachtig stadsgezicht dat herinneringen opriept aan 'vroeger'.  Ook zijn er positieve ontwikkelingen op het gebied van vergroening en verbetering van de buitenruimte en woningvoorraad.

Nadere informatie over Delfshaven: zie de website de Kroniek van Delfshaven en de website van de Stichting Pilgrim Harbour.