Een korte geschiedenis van Hoogvliet

Van dijkdorp werd Hoogvliet een grote, moderne stadswijk

 Het ontstaan...

Hoogvliet - Pastorie (Stadsarchief R'dam)

Hoogvliet heette tot in de zestiende eeuw Oudenvliet of Oedenvliet, een naam die ontleend schijnt te zijn aan Oda, de ca. 1295 geboren dochter van Nicolaas III van Putten.Van 1811 tot 1818 behoorde Hoogvliet tot de gemeente Poortugaal. Van 1818 tot 1934 was Hoogvliet weer zelfstandig. In 1934 werd Hoogvliet geannexeerd door Rotterdam. 

In Hoogvliet wonen 34.000 inwoners verdeeld over acht buurten: Meeuwenplaat, Zalmplaat, Boomgaardshoek en het Centrum/Middengebied, Westpunt, Nieuw Engeland/Digna Johannapolder, Oudeland en Tussenwater.

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw onderging het van oorsprong kleine dijkdorp een enorme groei. Vrijwel het gehele oorspronkelijke dorp werd daarbij afgebroken. Alleen in het gebied rond de Dorpskerk en aan de Dorpsstraat (zuidzijde) staan nog enkele oorspronkelijke gebouwen. Het haventje werd gedempt. Vlak naast de oude dorpskern (dorpsdijk) verscheen in de jaren zestig het voor die tijd uiterst moderne Winkelcentrum Hoogvliet, de Binnenban. 

De oude gedempte haven veranderde later in een parkeerplaats. Het aantal woningen nam met duizenden toe, Hoogvliet werd woonplaats van velen die werkzaam waren in de industrie (Botlek, Europoort, Maasvlakte) of bij toeleveranciers daarvan.