Een korte geschiedenis van IJsselmonde

IJsselmonde is een gebied met echte geschiedenis: het eiland was al bewoond rond 2500 jaar voor Chr.

 Het ontstaan...

De Kerk en t' Huys te Yselmonde van den dyk te zien Ao 1732  (Bron: Stadsarchief Rotterdam)

De bewoning van het gebied IJsselmonde gaat al terug tot het jaar 2500 voor Christus.
Rond het jaar 1000 bestond er een parochie Iselmune. In het midden van de twaalfde eeuw kwam het ambacht in het bezit van Hugo van Ysselmond. 

Het ambacht werd later gesplitst: omstreeks 1283 bezat heer Gillis van Voorschoten Oost-IJsselmonde en heer Gijsbert Bokel West- IJsselmonde. Deze splitsing zou standhouden tot de stichting van de gemeente IJsselmonde in 1811. 

In 1941 werd IJsselmonde geannexeerd door Rotterdam.

Al in 1072 komt de naam Islemunda voor, maar er zijn sporen gevonden van vissen, jagen en landbouw vanaf ongeveer 2500 v.Chr. Deze sporen worden gerekend tot de Vlaardingencultuur.

In 1778 had IJsselmonde een eigen raad. Begin 19e eeuw omvatte het grondgebied van IJsselmonde een groot deel van het huidige Rotterdam-Zuid. 

IJsselmonde en het aan de overkant van de rivier liggende Kralingse Veer waren in de tweede helft van de 18e eeuw bekend om hun zalmvisserij. Het visrecht was voorbehouden aan de familie Van Brienen, die de rechten verpachtte. 

Na 1945 is  het noordelijk gedeelte van het eiland IJsselmonde volledig bebouwd. De echte groei begon met de bouw van Sportdorp net voor en tijdens de oorlog. In de vijftiger jaren werden de Sagenbuurt en het Zomerland gebouwd. Groei van de wijkenIn de zestiger en zeventiger jaren ging de bouw steeds sneller. Gestart werd met Lombardijen. Hordijkerveld, Tuinenhoven, Reyeroord, Groenenhagen en Kreekhuizen volgden.

Een belangrijke ontwikkeling in de infrastructuur vond plaats in 1965, toen de Van Brienenoordbrug werd voltooid. In de tachtiger jaren werd de Beverwaard gebouwd.