Een korte geschiedenis van IJsselmonde

Een gebied met echte geschiedenis: al bewoond rond 2500 jaar voor Chr.

 Het ontstaan...

De Kerk en t' Huys te Yselmonde van den dyk te zien Ao 1732  (Bron: Stadsarchief Rotterdam)

Rond het jaar 1000 bestond er al een parochie Iselmune. In het midden van de twaalfde eeuw is het ambacht in het bezit van Hugo van Ysselmond. 

Het ambacht wordt gesplitst: omstreeks 1283 bezit heer Gillis van Voorschoten Oost-IJsselmonde en heer Gijsbert Bokel West- IJsselmonde. Deze splitsing zou standhouden tot de stichting van de gemeente IJsselmonde in 1811. Al die tijd twee zijn er aparte administraties bijgehouden.

In 1941 werd IJsselmonde geannexeerd door Rotterdam.

Al in 1072 komt de naam Islemunda voor, maar er zijn sporen gevonden van vissen, jagen en landbouw vanaf ongeveer 2500 v.Chr. Deze sporen worden gerekend tot de Vlaardingencultuur.

In 1778 was er een eigen raad en begin 19e eeuw omvatte het grondgebied van IJsselmonde een groot deel van het huidige Rotterdam-Zuid. 

IJsselmonde en het aan de overkant van de rivier liggende Kralingse Veer waren in de tweede helft van de 18e eeuw bekend in Rotterdam om hun zalmvisserij. Het visrecht was voorbehouden aan de familie Van Brienen, die de rechten verpachtte. 

Na 1945 is het overgrote deel van IJsselmonde gebouwd. De echte groei begon eigenlijk met de bouw van Sportdorp net voor en tijdens de oorlog. In de vijftiger jaren werden de Sagenbuurt en het Zomerland gebouwd. Groei van de wijkenIn de zestiger en zeventiger jaren ging de bouw steeds sneller. Gestart werd met Lombardijen. Hordijkerveld, Tuinenhoven, Reyeroord, Groenenhagen en Kreekhuizen volgden.

Een belangrijke ontwikkeling in de infrastructuur vond plaats in 1965, toen de Van Brienenoordbrug werd voltooid. In de tachtiger jaren werd de Beverwaard gebouwd.