Een korte geschiedenis van de Ommoordse Polder

Een voor het boerenbedrijf drooggelegde veenplas werd een massale woonwijk

 Het ontstaan...

Ommoord? Die naoorlogse stadswijk?
Is daar geschiedenis over?
Men kent Ommoord als een wijk met hoge flats in het midden en er omheen laagbouw. De eerste pioniers vestigden zich in maart 1967 in de Kelloggflat. Ommoord werd ook wel de "Sahara van Rotterdam" genoemd. Maar de échte pioniers streken in de 11e eeuw neer in dit moerasachtige veengebied.

In het begin leefden de eerste bewoners in de nabijheid van de Rotte, een kronkelend veenriviertje dat vanaf Moerkapelle tot aan Rotta (het latere Rotterdam) liep. Zij leefden op de hogere droge delen en groeven slootjes om het veenmoeras (moor) te ontwateren. Ze gebruikten het gedroogde veen als turf omdat het goed brandt en dus voor verwarming kon zorgen. De Rotte vormde de levensader voor de  bewoners, omdat zij fungeerde als afwatering en als transportweg. Turfschuiten brachten de gestoken turf naar de steden. 

Doordat de eerste bewoners het veenmoeras steeds verder ontgonnen (dus ontwaterden) ontstonden er door intensieve turfwinning grote plassen. Om droge voeten te houden pompten in de 15e eeuw de eerste molens het overtollige water in de Rotte. Uiteindelijk bestond de polder grotendeels uit water. De naam Ommoord is vermoedelijk een verbastering van "ouwemoor" wat oud moeras betekent.

Het werd te gevaarlijk om er te wonen en het gebied ontvolkte. Ir Jan Anne Beijerinck maakte een plan tot droogmaking en in 1875 kwam de 2.660 hectare grote polder Prins Alexander gereed.
De Ommoordse Polder bestond toen niet meer. Wel leefde de naam voort in de vorm van de Ommoordseweg, dit veenweggetje groeide uit tot een volwaardige polderweg met boerderijen, tuinders- en arbeiderswoningen. Totdat ook dit gebied onder de rook van Rotterdam het veld moest ruimen voor de oprukkende verstedelijking. 

Na de oorlog was er behoefte aan woningen. Stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese maakte in 1962 het eerste ontwerp van de wijk Ommoord. Ondertussen viert Ommoord binnenkort zijn 50-jarig bestaan. Wie goed kijkt, vindt nog overblijfselen uit de periode 1875-1900, zoals bomen, de oorspronkelijke verkaveling in het Ommoordse Veld, een aantal boerderijen en natuurlijk de Rotte. Meer weten? Bekijk onze website of lees ons boekje "De Ommoordse weg van begin tot eind".