Een korte geschiedenis van Pernis

Pernis, een hechte gemeenschap te midden van industrie

 Het ontstaan...

Het oudst bekende archiefstuk waarin Pernis genoemd wordt dateert van januari 1250. Hierin wordt geschreven: "Heynricus heer van Voorne schenkt erfleen aan Jacobus de Pernesse de 'stale' te Matenesse en van de haven van Pernis tot Scoenreloe".

In de jaren 1164-1170 werd het westelijk deel van het eiland IJsselmonde geteisterd door overstromingen. De polder Nieuw Pernis, waar het dorp in ligt stamt uit de 13e eeuw, Het dorp Pernis is ontstaan tussen 1200 en 1250, toen was er  al een haven. 

IIn 1802 ging er een verzoek uit van de gemeente Pernis om de gemeenten Roozand, Smalland, Langebakkersoord, Deijffelbroek en 's-Gravenambacht samen te voegen met Pernis. Dit  omdat deze gemeenten zo klein waren dat ze niet zelfstandig konden bestaan. In 1804 werd dit voor de eerste vier gemeenten geregeld, 's Gravenambacht kwam in 1811 bij Pernis. In 1934 is Pernis door Rotterdam geannexeerd.

Pernis was van oudsher een boerendorp. In de achttiende eeuw ontstond de Pernisser zeevisserij waarbij de vissers tot aan IJsland voeren. Op de top van de visserij voeren er 22 Pernisse vissloepen. In de negentiende eeuw kende het dorp ook een bloeiende zalmvisserij. 

De haven van Pernis is gedempt, de visserij is verdwenen en de industrie is opgerukt. Het natuurgebied "De Hey" is opgeofferd voor containerhavens. Pernis is niet bekend door haar schoonheid en historie, maar door de buren: de petrochemische industrie. De fraaie boerderijen in de Boerenhoek  hebben plaats moeten maken voor de Shell. De tijd heeft voor Pernis niet stilgestaan. 

Ondanks de nabijheid van de grote stad en te midden van de industrie heeft Peenis zijn dorpse karakter behouden.