Een korte geschiedenis van Pernis

Woonplaats te midden van industrie, een hechte gemeenschap

 Het ontstaan...

Pernis behoort tot de oudste dorpen op het westelijk gedeelte van IJsselmonde. Het oudst bekende archiefstuk waarin Pernis genoemd wordt dateert van januari 1250. Hierin wordt beschreven: "Heynricus heer van Voorne schenkt erfleen aan Jacobus de Pernesse de 'stale' te Matenesse en van de haven van Pernis tot Scoenreloe".

In de jaren 1164-1170 werd het westelijk deel van het eiland IJsselmonde geteisterd door overstromingen. De polder Nieuw Pernis, waar ons dorp in ligt stamt uit de 13e eeuw, het exacte jaar van inpoldering is niet bekend. Waarschijnlijk is dit niet voor het jaar 1200 gebeurd, de omliggende polders stammen uit de 13e en 14e eeuw. Het dorp Pernis is ongeveer ontstaan tussen 1200 en 1250, toen was er nl. al een haven! Uit het voorgaande blijkt, dat Pernis een zeer oud dorp is, met eeuwen geschiedenis, waarin veel veranderingen hebben plaats gevonden.

De haven is gedempt en de industrie opgerukt. De visserij is verdwenen en het natuurgebied "De Hey" is opgeofferd voor containerhavens. Over heel de wereld is het dorp bekend, helaas niet door haar schoonheid en historie, maar door onze buren: de petrochemische industrie. De fraaie boerderijen in de Boerenhoek, onze trots, hebben plaats moeten maken voor de Shell. De tijd heeft voor Pernis inderdaad niet stilgestaan. In 1934 is Pernis door Rotterdam geannexeerd.

De Stichting Oudheidkamer Pernis is opgericht op 28 oktober 1994. Het doel van de Stichting is het bewaren en levend houden van het verleden van Pernis. Zij doet dit door het verzamelen en tentoonstellen van zoveel mogelijk materiaal over Pernis en omgeving, om zo het verleden voor ons nageslacht te bewaren.

De verzamelde kennis wil de Stichting zoveel mogelijk delen met geïnteresseerden. De Oudheidkamer heeft steeds wisselende tentoonstellingen en sinds 2000 ook een Museumwoning. Een terugblik in de tijd u komt in een huiskamer met bedstee en een oud keukentje, het geheel is ingericht in de sfeer ca. 1930 en wordt steeds iets aangepast aan de lopende tentoonstelling. Op de zolderverdieping kunt u geschiedkundig en genealogisch onderzoek doen. Op zoek naar uw voorouders? Wie weet kunt u hier een start maken van uw stamboom, het DTB archief is er vanaf ca. 1650. De Stichting bezit een uitgebreid fotoarchief en bibliotheek. Natuurlijk kunt u ook langs komen voor een praatje over Pernis of een beamer film bekijken. U weet nooit wie er met u die dag rond de tafel zit.