Een korte geschiedenis van Prins Alexander Polder

Een gevarieerde woonwijk in een veenpolder bedoeld voor landbouw en veeteelt

 Het ontstaan...

Op weinig plaatsen is de historische dynamiek van het Hollandse polderlandschap zo zichtbaar als in de Prins Alexanderpolder. Het veenmoeras dat hier ontstaat na de laatste ijstijd wordt vanaf de Middeleeuwen ontgonnen en ingepolderd, en vervolgens in de achttiende en negentiende eeuw op ecologisch niet duurzame wijze afgegraven ten behoeve van de turfwinning.

Het op die manier gevormde plassengebied is moeilijk controleerbaar. De inwoners van het oude dorp Kralingen moeten hun huizen aan de Veenweg, inmiddels omringd door water, verlaten en vestigen zich in de negentiende eeuw definitief op het kruispunt van de Oudedijk, de 's-Gravenweg, de Kortekade en de Hoflaan. 

De plassen ten Noordoosten van Rotterdam worden tussen 1865 en 1874 drooggemalen op basis van de plannen van Waterstaatsingenieur Jan Anne Beijerinck. Beijerinck maakt in de negentiende eeuw naam met de droogmaking van de Haarlemmermeer, de Zuidplaspolder en de Prins Alexanderpolder, en is daarmee voor zijn tijdgenoten de grootste droogmaker van Nederland. Slechts één plas wordt gespaard: de Kralingse Plas.

De Prins Alexanderpolder ontleent zijn naam aan de vijftienjarige zoon van Koning Willem III, die in 1866 de eerste steen legt van het bovengemaal bij Kralingseveer. Na de droogmaking van de polder nemen boeren en tuinders het land in bezit. Tomaten, kolen en komkommers, later ook bloemen, voorzien in de behoefte aan groenten en een beetje gezelligheid van de sterk groeiende Rotterdamse bevolking. 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de polder een uitbreidingsgebied voor Rotterdam. De woningnood is op dat moment groot. De beroemde stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese drukt een nog steeds herkenbaar stempel op de eerste wijken, waarbij de wijk Ommoord inmiddels geldt als een icoon van naoorlogse wederopbouw. Meer wijken volgen, met de VINEX-wijk Nesselande als sluitstuk. Inmiddels wonen in het Rotterdamse deel van de Prins Alexanderpolder liefst ruim negentigduizend Rotterdammers.