Historisch Genootschap De Maze

Dankzij de Zeevaart kwam het gebied van de Maze tot grote economische bloei.

Doelstelling

Historisch Genootschap De Maze stelt zich sinds 1931 ten doel de beoefening van de geschiedenis van het Beneden-Maas gebied. 

Activiteiten, kennis

Het Historisch Genootschap De Maze doet onderzoek naar de ‘geruchten uit het verleden’ en beschrijven van roemruchte (en minder roemruchte) gebeurtenissen.

Sinds 1931 zorgen de leden van ‘De Maze’ voor tal van publicaties, zeer divers van karakter: van historische uitgaven van zuiver wetenschappelijke aard tot historische uitgaven geschikt voor een breed publiek

De Maze’ is een besloten gezelschap, klein van omvang, met als leden de beoefenaren van de lokale en regionale geschiedenis in het Maasmondgebied en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een instelling van cultuur-historische aard in Rotterdam en de regio.

I
n de jaren 1945-1946 werd een poging gedaan om het Historisch Genootschap ‘De Maze’ om te vormen tot een grote regionale vereniging. Besloten werd echter tot het oprichten van een algemene lokale historische vereniging: Roterodamum. Het oude Rotterdam, fysiek weggevaagd door het bombardement, mocht niet worden vergeten. 

Meer informatie of contact:

Historisch Genootschap De Maze

https://www.demaze1931.nl