Historische Commissie Bewonersvereniging Terbregge’s Belang

De Historische Commissie verzamelt en bewaart informatie van het voormalige buurtschap Terbregge.

Doelstelling

Omdat het buurtschap Terbregge (Terbregge is afgeleid van het woord "Ter Brugge") reeds in geschriften wordt genoemd in het jaar 1235, bestond er voldoende reden om binnen de Bewonersorganisatie een Historische Commissie in het leven te roepen.

De Historische Commissie stelt zich ten doel alle wetenswaardigheden van het voormalige buurtschap Terbregge te verzamelen en te bewaren.

Activiteiten, kennis

Activiteiten van de Historische Commissie zijn: informatie verzamelen, inventariseren en categoriseren, archiveren en digitaliseren. De Commissie deelt haar kennis met anderen en organiseert jaarlijks een utgebreide fotoexpositie.

Het verzamelen van informatie kan allerlei informatie betreffen, zoals foto's, geschreven documenten, filmpjes en ook voorwerpen; kortom, er wordt van alles verzameld en bewaard voor het nageslacht.

Bijeenkomsten van de Historische Commissie vinden plaats op de tweede donderdagmiddag van elke maand (behoudens in de zomer tijdens de schoolvakantiemaanden) aan de Bergse Linker Rottekade 316a te Rotterdam-Terbregge.

Meer informatie of contact:

Historische Commissie Bewonersvereniging Terbregge’s Belang
E-mail: bewonersorg@terbregge.nl


http://www.terbregge.nl