Stichting Historisch Charlois

‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst.’

Doelstelling

Het beleid van de Stichting Historisch Charlois stoelt op de missie ‘Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst’. 

Historisch Charlois beschilkt over een eigen locatie met een expossitiegedeelte in het centrum van Charlois: op de Kaatsbaan 6. Historisch Charlois richt haar activiteiten onder meer op informatieverzameling, op informatieverstrekking en op het beheren en vergroten van een zeer uitgebreid foto-archief. 

Activiteiten met en door vrijwilligers

De fotoverzameling van Historisch Charlois bestaat uit ruim 42.000 foto’s, opgeslagen in ladekasten en gearchiveerd op onderwerpen als wijk, straat, bedrijven, winkeliers, families en scholen.

De start van deverzameling ligt in 1994 toen de collectie van Anton Bruinzeel in het bezit van de stichting kwam. Die verzameling bestond uit ongeveer 5.000 historische opnamen, voornamelijk afkomstig uit fotoalbums van verschillende Charloise families.

Anton Bruinzeel, zijn vrouw Dingena Mout en hun huisvriend Jan van den Berg stelden vanaf 1976 jaarlijks een fraaie foto-expositie samen van de verkregen foto’s in buurthuis Centrum Charlois aan de Katendrechtse Lagedijk. Het waren druk bezochte tentoonstellingen, die mede door de medewerking van buurthuisdirecteur Jac. Nefkens uitgroeiden tot een enorm succes.

De groei van het fotoarchief van 5.000 tot ruim 42.000 foto’s is mede mogelijk gemaakt door de inzet van een vrijwilligersgroepje, dat al jarenlang bezig is met het reproduceren, rubriceren en inventariseren van alle foto’s.
De fotonegatieven van de vaak unieke opnamen zijn buiten het pand opgeslagen en nagenoeg alle foto’s zijn gescand en opgeslagen in digitale bestanden. De backups van deze fotobestanden zijn uiteraard ook op een andere plek ondergebracht.

Meer informatie of contact:

Stichting Historisch Charlois
Kaatsbaan 6 3082 DP Rotterdam
010- 480 66 18
info@historisch-charlois.nl
https://historisch-charlois.nl/