Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet (HGH)

Sinds 1995 bezig met het vastleggen, bewaren en uitdragen van de geschiedenis van Hoogvliet

Doelstelling

Hoogvliet beeldmerk

Het genootschap wordt gevormd door een enthousiaste groep bestuursleden en een kleine groep vrijwilligers die zich inzetten voor het bewaren, levend houden en toegankelijk maken van de geschiedenis van Hoogvliet. 

Het genootschap doet dit door zoveel mogelijk materiaal te verzamelen met betrekking tot de historie van Hoogvliet en dit materiaal en haar kennis van de lokale en regionale geschiedenis beschikbaar te stellen in allerlei vormen aan alle geïnteresseerde groeperingen en personen.

Activiteiten, kennis en materialen

Historisch Hoogvliet heeft een bezoekers- en documentatiecentrum waar wisselende (foto)tentoonstellingen worden gehouden, een bibliotheek en een winkel met o.a. nieuwe en tweedehands boeken op historisch en genealogisch gebied.

Historisch Hoogvliet heeft eeen groot aantal verschillende collecties. De algemene collectie omvat onder andere officiële stukken (en kopieën daarvan), aktes, notulen, correspondentie en allerhande gegevens van Hoogvlietse bedrijven, kerken, stichtingen en verenigingen, politieke partijen, archiefmateriaal van en over Hoogvlietse scholen. Het beeldarchief bevat de collectie van duizenden foto's, negatieven, dia's, prentbriefkaarten, films, video's en DVD's van en over Hoogvliet. Een groot gedeelte van het foto- en diamateriaal is gedigitaliseerd. Het genealogisch archief bestaat uit boeken, periodieken, publicaties, familiedrukwerk, microfilm en microfiches, familiedossiers en computerbestanden. Voorts zijn er een kaartenarchief, een kranten- en knipselarchief en archieven van organisaties en instellingen.

In de loop der jaren heeft de stichting, door schenking en aankoop, veel materiaal over Hoogvliet verzameld. De verzameling is erg divers, van theelepeltjes tot asbakken, van glazen tot aardewerk theeserviezen en van handdoeken tot speldjes. 

Regelmatig geven vrijwilligers van Historisch Hoogvliet lezingen en/of foto- en filmpresentaties over (de geschiedenis van) Hoogvliet. Een terugkerende activiteit is 'Koffie met beeld'. In het bezoekerscentrum worden dan filmbeelden, foto's of presentaties geprojecteerd. Eén keer in de vijf jaar probeert Historisch Hoogvliet de grote Reünie van Hoogvlieters van Toen en Nu te organiseren.

Tijdschrift
Historisch Hoogvliet geeft het kwartaalblad "Kortavonden" uit. Elke uitgave telt 16 bladzijden en bevat artikelen en foto's. Het is mogelijk een digitaal abonnement te nemen. 

Meer informatie of contact:

Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet
Postadres: Tijmweg 144, 3193 JN Hoogvliet

Bezoekers- en documentatiecentrum: Overwolde 48, 3191 AG Hoogvliet
Geopend elke laatste zaterdagmiddag van de maand van 13.00-16.00 uur (m.u.v. juli en december) en op afspraak.
Extra openstellingen staan altijd op de website vermeld.

Websitehttps://www.historischhoogvliet.nl
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/historischhoogvliet