Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS)

Voortbouwend op het Prentenkabinet van Hillegersberg en de Vereeniging "Oud-Hillegersberg en Rotteban" van 9 maart 1940.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal over Hillegersberg en Schiebroek, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd.

De stichting bouwt voort op het werk van Chris van den Berg. Hij werd op 8 oktober 1935 benoemd tot conservator van het gemeentearchief van Hillegersberg en was verantwoordelijk voor het "prentenkabinet". Ook was Van den Berg voorzitter van de op 9 maart 1940 opgerichte "Vereeniging Oud-Hillegersberg en Rotterban".

Activiteiten, kennis en materialen

De stichting doet onderzoek naar de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek. Zij verzamelt en beheert getuigenissen, feitelijke kennis en historische materialen, organiseert lezingen en tentoonstellingen, werkt samen met bevriende organisaties en officiële instanties, ondersteunt het schrijven en uitgeven van geschiedkundige publicaties en beheert de website www.shhs.nl.

Het stichtingsbestuur is zeer geïnteresseerd in het verzamelen van kennis en allerlei materiaal over Hillegersberg en Schiebroek. SHHS maakt graag een foto, kopie of een scan van documenten en materiaal, of krijgt het in bezit. Dit kan worden bewerkt voor de website of kan mogelijk worden tentoongesteld, zodat iedereen die dat wil hiervan kennis kan nemen en van kan genieten.

Samenwerking
Terbregge is onderdeel van Hillegersberg. Voor geschiedenis en activiteiten wat betreft Terbregge wordt verwezen naar met de Historische Commissie van de Bewonersorganisatie Terbregge's Belang. Ook nauw wordt samengewerkt met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg Schiebroek Terbregge.

Meer informatie of contact:

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
http://shhs.nl