Stichting Historisch Katendrecht

Van het ambacht Katendrecht was voor het eerst sprake in het jaar 1199.

Doelstelling

De Stichting Historisch Katendrecht heeft tot doel het verzamelen, onderzoeken, vastleggen, bewaren en bekend maken van de geschiedenis van Katendrecht om zo bij anderen de belangstelling voor en de kennis van deze geschiedenis te bevorderen.

Activiteiten, kennis

De stichting wil voorkomen dat het nog beschikbare materiaal (zoals foto’s, verhalen, publicaties, e.d.) over de geschiedenis van Katendrecht verloren gaat. Graag stelt de stichting het materiaal waarover wordt beschikt voor iedereen, zo mogelijk gratis, ter beschikking.

In 1199 is er voor het eerst sprake van een ambacht Katendrecht, dat behoorde aan de heer van Putten. In de 14e en 15e eeuw waren er verschillende dijkdoorbraken. Bij dijkdoorbraken in 1373 en 1374 overstroomde een groot deel van Katendrecht.
De hertog Aelbrecht van Beieren gaf opdracht om het land opnieuw te bedijken. Jacob van Gaesbeek, heer van Putten, verleende in 1410 vergunningen om een nieuw zomerland in Katendrecht te bedijken. De bedijkers kregen toen de ambachtsheerlijkheid in leen. 

De bedijkers kregen toen de ambachtsheerlijkheid in leen. Het gebied Katendrecht werd in etappes opgekocht, tot het in 1766 geheel in Rotterdamse handen was.

Meer informatie of contact:

Stichting Historisch Katendrecht

http://historischkatendrecht.wordpress.com