Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW)

Zorg voor kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Doelstelling

De vereniging maakt zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge te behouden en zo mogelijk te herstellen.

De VSW inventariseert en waardeert de waardevolle elementen in het gebied en treedt op als erkend adviesorgaan en gesprekspartner voor particulieren en overheden. 

Activiteiten voor behoud van stijl en sfeer

De VSW organiseert bijeenkomsten en excursies, geeft brochures, boeken en het tijdschrift Tussen Wilgenplas en Rotte uit en onderhoudt een website. De vereniging waardeert goede voorbeelden van inspanningen voor realisatie of behoud van een bijzonder bouwwerk met een oorkonde en een schildje.

De VSW heeft veel kennis verzameld over de historische, stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke aspecten van het gebied Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge. De waardevolle elementen zijn samengevat op een zogeheten waarderingskaart en in publicaties .
Onder vrijwilligers die bij de VSW actief zijn, bevinden zich architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en historici, of zij hebben van deze vakgebieden hun hobby gemaakt. Op basis van hun (des)kundigheid en inbreng kan de VSW overheden, bedrijven en bewoners gevraagd en ongevraagd van advies dienen bij het opstellen van bestemmingsplannen, het al dan niet verstrekken van omgevingsvergunningen (bouw, sloop, kap), het aanwijzen van monumenten of bij het voorbereiden of uitvoeren van een restauratie.

De VSW maakt zich sterk voor het behoud van het erfgoed in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge om zo de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving te bevorderen. Wanneer er besluiten (dreigen te) worden genomen die hiermee in strijd zijn, komt de VSW voor deze belangen op. De VSW gaat het gesprek aan met de desbetreffende overheid of particulier, spreekt in bij vergaderingen, dient zienswijzen in bij bestemmingsplannen en aanvragen voor omgevingsvergunningen. Ook tekent de VSW bezwaar of beroep aan, of vecht besluiten aan, indien nodig tot aan de Raad van State.
Om tijdig in actie te kunnen komen, volgt de Raad van Advies Bouwzaken van de VSW nauwgezet de ontwikkelingen in het gebied.

Meer informatie of contact:

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
http://www.vsw.biz
Postbus 35054
3005 DB Rotterdam
Nederland
E-mail: secretaris@vsw.biz